01. Σπουδές και γνώσεις

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, βαθμός πτυχίου «Λίαν Καλώς»

Ξένες γλώσσες:
Αγγλικά (άριστη γνώση) – πτυχίο: Cambridge Proficiency
Επάρκεια διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας

Γνώσεις πληροφορικής:
– Κάτοχος πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ ECDL Core
– Άριστη γνώση λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows, εξοικείωση με Linux (εμπειρία σε διανομές Suse, Ubuntu, Mandrake, Fedora).
– Άριστη γνώση εφαρμογών Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Access, Powerpoint, Visio).
– Άριστη γνώση εφαρμογών Openoffice
– Άριστη γνώση χρήσης Internet, email και διαχείρισης sites και blogs
– Πολύ καλή γνώση Adobe Photoshop, Quark Xpress, γνώση Adobe Illustrator, εξοικείωση με Adobe InDesign

Advertisements